måndag 29 maj 2017

Vad är daggpunkten?

Fråga experten

Vad är egentligen daggpunkt, och hur beräknas den?

Niklas svarar:

Genom att mäta eller beräkna daggpunkten kan man förutse bildandet av dagg, dimma och frost.

När temperaturen är hög börjar kroppen att svettas för att kylas ner. Om luften redan är mättad på fukt tar det längre tid för fukten på kroppen att avdunsta. Så de dagar som man svettas trots stillasittande, beror det på hög luftfuktighet.

De flesta människor föredrar en daggpunkt på 16°C eller lägre, vid en daggpunkt på 21°C eller mer upplever vi luften som varm och klibbig. Vid låg daggpunkt är komforten i regel behaglig, vare sig för kallt eller för varmt.


  • Daggpunkten är temperaturen då den relativa luftfuktigheten når 100% under förutsättningen att mängden vattenånga i luften är densamma. 
  • Ju varmare lufttemperatur, desto mer fukt kan luften innehålla.
  • Daggpunkten är aldrig högre än temperaturen. 
  • Hög daggpunkt är ett tecken på högt innehåll av vattenånga i luften.
  • Om daggpunkten är under 0°C kallas det istället för frostpunkt.

Om det ligger rikligt med dagg i gräset på morgonen och dropparna gnistrar i daggkåpans blad väntar en solig dag.(Källa: Folkets väder)

Här kan du läsa om hur du beräknar daggpunkt i EasyView.
Så här beräknar du daggpunkt i webbsnittet(ComfortLog).


/Niklas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar