måndag 27 november 2017

Slösa inte energi i tvättstugan


Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin i ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya innebära en elbesparing med 50 procent. Om tvättstugan moderniseras och luftfuktigheten kontrolleras kan besparingar upp till 80% göras.

Dagens tvättmaskiner har en mycket högre tvätthastighet och bättre centrifugering. Med högre tvätthastighet är det möjligt för fler att tvätta med färre maskiner. Med bättre centrifugering minskar tiden för torkning av kläderna, det vill säga mindre tid i torktumlare och torkskåp.

Torktumlaren står för högst elförbrukning i tvättstugan, cirka 70 procent. Med en ny, energieffektiv tumlare som torkar 60 tvättar i veckan, kan man spara 10 000 kronor om året jämfört med en gammal torktumlare.

Genom att mäta elförbrukningen i tvättstugan kan man få reda på var det finns besparingsmöjligheter hos just dig.

Om varmvattnet i fastigheten värms med fjärrvärme eller värmepump kan kostnaderna sänkas om tvättmaskinerna även ansluts till varmvattnet, istället för att kallvatten ska värmas upp av tvättmaskinen.

Tänk på luftfuktigheten
Men för hög luftfuktighet i tvättstugan torkar tvätten långsammare. Dessutom ökar risken för fuktskador, vid 60 procent luftfuktighet rostar stål och vid 70 procent finns det risk för mögel.
Se till att tvättstugans ventilation rensas regelbundet. Räddningstjänsten rekommenderar att man rensar minst en gång per år.

Fjärrmät luftfuktighet smidigt med Comfortlog från 199:-/månaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar