måndag 22 januari 2018

Fråga experten: Hur mäter man sin elanvändning?


Kanske har du lagstadgade krav på dig att bli mer energieffektiv, eller så vill du helt enkelt spara el ur ekonomisk- eller miljösynpunkt. Oavsett gäller det att ha koll på hur man faktiskt mäter sin elanvändning.

Visserligen får man se sin förbrukning via elleverantörens faktura, men det kan vara intressant att se när på dygnet/veckan/månaden som användningen är som störst. Det finns flera olika sätt att mäta detta på. Har din elmätare pulsutgång kan en pulsräknare användas. Finns stöd för modbus är detta ett bra alternativ, annars finns vår Energy Logger.

När du väl fått koll på när på dygnet den största elanvändningen sker är det intressant att se vilka som är de största eltjuvarna. Detta kan kontrolleras genom mätning på respektive grupper i din elcentral, eller genom att mäta på en specifik apparat. Även här kan Energy Loggern vara till hjälp. Fördelen med denna logger är att den på egen hand summerar ihop faserna och beräknar effekt och effektfaktor.

Vill du mäta vad exempelvis en tvättmaskin använder kan en logger som kopplas till vägguttaget användas.

Börja med dessa punkter

Här följer några tips på var det kan vara aktuellt med energibesparande åtgärder.

Belysning – kanske lyser det i lokalen när det är obemannat, eller så används äldre form av ljuskällor.

Ventilation – genom att behovsanpassa ventilationen finns det mycket att spara jämfört med om den är inställd på värsta tänkbara scenario.

Lokalvärme – det kan ibland vara aktuellt med nattsänkning av temperaturen till exempel.

Lokalkyla – kan minskas genom att bland annat minska värmebelastningen från maskiner, solinstrålning och belysning.

Tappvattenvärme – här kan utredning om individuell mätning göras. Viktigt även att isolera rör, ha energieffektiva tappvattenarmaturer och anpassad rördimension efter behov.

Kontor – stäng av utrustning efter arbetstid, gör uttag spänningslösa, stäng av bildskärmar då de inte används och anpassa kopiatorer och skrivare efter behov. Ju större apparat desto större energianvändning.

Läs mer om mätning av el och energi.

Här hittar du exempel på hur andra användare mäter.

Ett tips är att använda EasyView för att göra djupare analyser av din elanvändning. Behöver du hjälp på vägen är det en bra idé att få en utbildning i programmet.

fredag 19 januari 2018

5 saker att tänka på när du ska hitta eltjuvar


1. Gör en energikartläggning

Med en kartläggning kan energikostnaderna minska med 5-10 % på ett par års sikt.
Det gäller att ifrågasätta sina kostnader, och inte bara tro utan att faktiskt mäta. Energibyrån på Gotland gjorde en energikartläggning för ett industriföretag som trodde sig ha koll på sin förbrukning. Det visade sig att företaget kunde spara en miljon kronor per år.

Genom att göra en energikartläggning har ni en bra utgångspunkt för att se potentialen i just er verksamhet. Energikartläggningen kommer kunna användas som ett underlag i beslut och ge er en hint om vilka åtgärder som skulle vara mest lönsamma för er. Kartläggningen ligger också ofta till grund för framtida investeringar.

Här kan du läsa Energimyndighetens riktlinjer om hur man kan skriva en energikartläggning.


2. Se nyttan

Det är inte enbart en ekonomisk nytta att se över sin elförbrukning, även om det finns många fall där just detta är tydligt. Örebrobostäder är ett företag som lyckats med sitt energiarbete. Med Jonas Tannerstad i spetsen lyckades Öbo nå sitt mål- att sänka förbrukningen med 25 procent. Målet nåddes redan 2013, två år tidigare än beräknat.

“De förväntade storförbrukarna är ofta marginella om du ser till helheten. De största elbovarna har förvånande nog varit de mindre, dolda elförbrukarna”, kommenterade Jonas då.

Det finns dock många fördelar med ett väl fungerande energiarbete. Arbetar företaget systematiskt och strukturerat med detta är det proaktivt och står rustat inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav.

En annan stor nytta är ur miljösynpunkt. I Sverige går exempelvis 40 procent av förbrukning till uppvärmning av byggnader.

3. Mät under längre perioder för att se mönster

Genom att mäta under en längre period kan du se hur förbrukningen ändras över tid. Du kan jämföra olika perioder och analysera vad som gör att förbrukningen ändras. Efter åtgärder är det sedan intressant att se hur mycket den verkligen besparingen blivit.

Fjärrmätning är ett effektivt sätt att mäta, där du var som helst kan kika på din data istället för att regelbundet behöva åka ut till din mätstation.

4. Involvera alla

Förankra tankarna runt arbetet med energieffektivisering hos samtliga på företaget. Med en positiv ledning som sätter tydliga mål och personligt engagemang för frågorna bland medarbetarna är det lättare att lyckas.

I t.ex en bostadsrättsförening är det en bra idé att upplysa om arbetet som görs. På så sätt kan du inspirera och engagera de boende i detta arbetet, och visa på vad det skulle innebära med minskade elkostnader. Kanske betyder det pengar över för upprustning av en lekplats, eller nya förmåner till de boende på annat sätt?

5. Utbilda

Varför ska man arbeta med energifrågor? Vad är nytta för ert företag? Hur gör man för att mäta energi?

Fundera på vad du och dina medarbetare behöver få fördjupade kunskaper i för att mer effektivt kunna utföra ert arbete. Som nämnts ovan är det viktigt att alla är involverade i arbetet för att få ett lyckat utfall.

När det kommer till att mäta krävs det goda kunskaper om hur datan ska analyseras för att kunna se samband och potentiella förbättringsmöjligheter. Läs mer om utbildning hos oss på Intab. Vi har stor erfarenhet av kurser i analys och optimerad mätning.

måndag 8 januari 2018

Vad är en lämplig fuktnivå inomhus?


Svar: Detta är en av våra vanligaste frågor, och många är oroliga för fukt inomhus. En anledning till att det är en så vanlig fråga är nog för att svaret beror på vilka prioriteringar som är viktigast för just er.

Vintertid är det i regel torrt inomhus, något som lätt glöms bort och inte ses som något problem. Dock är det bra att veta att en luftfuktighet under 30% ökar spridning av virus, bakterier och kan ge torra slemhinnor, som gör oss mer känsliga för just virussjukdomar och bakterier.

Om man istället ökar luftfuktigheten från 30% till 50% kan den upplevda temperaturen öka med hela 9°C och gör det då möjligt att sänka temperaturen inomhus och spara på värmekostnader.

För människan är en nivå på mellan 40-50% mest behaglig.

Har man imma eller kondens på fönster, om luften känns instängd eller matos sprider sig i huset så finns det anledning att kontrollera ventilationen. 

Läs gärna vår inomhusklimatmanual som du hittar på vår rådgivningssida, för fler handfasta tips kring temperatur, fukt och koldioxid.

Om du vill mäta temperatur och fukt kan jag rekommendera vår ComfortLog där du enkelt sätter upp loggern och sedan ser mätdatan via webben på både mobil eller dator.

torsdag 4 januari 2018

De populäraste inläggen från 2017


Populära inlägg mätteknik
Förra året var ett år där det hände mycket på Intab. Företaget har tagit flera stora steg för att bli ett resurscentrum som kan hjälpa er bättre. När vi skriver här på bloggen, försöker vi lyssna till våra användare och se på vilket sätt vi kan underlätta och inspirera i arbetet med mätteknik och analys.

Här är de mest uppskattade inläggen från året som har gått, har du läst alla, eller har du kanske någon egen favorit som inte var med på listan? Kommentera gärna med din favorit eller önskemål om framtida inlägg!

4 tips för att motverka mögel Fukt är en grogrund för att utveckla mögel, som i sin tur kan ge allergier och astma. Just under våren och hösten ökar riskerna för mögel eftersom luften är varm, och luftfuktigheten är hög.

Hur säkras livsmedelskvaliteten?
Att hålla koll på temperaturen i kyldiskar, kylskåp och frysar är nog alla överens är viktigt för att säkerställa kvaliteten i råvarorna. 

Minska sjukfrånvaron - höj luftfuktigheten Enligt en studie från bland annat KTH har man sett samband mellan luftkvalitet och sjukfrånvaro.

8 tips kring ventilation Senaste tiden har ventilationsproblem varit ett hett ämne i media. 

Kampen mot kondensen Att fukt är ett stort problem för byggnader som inte värms upp året runt är inget nytt. Tyvärr blir skadorna på våra historiska föremål inne i kyrkor och slott mer och mer omfattande. 5 tips för mätning i skolmiljöer Under vinterhalvåret sätts det stor press på inomhusklimatet då det är svårt att vädra utan att det blir för kallt.