Kategori: Fråga experten

Fråga experten: Vad är ett optimalt klimat i stallet?

Vad som är ett bra klimat i stallet är ett omdiskuterat ämne bland hästägare. Ska det vara varmare än utomhus? Finns det någon fuktighetsnivå som är lämplig? Är det skadligt med drag? Det har...

Fråga experten: Varför är inte EasyView gratis?

En del loggertillverkare skickar kostnadsfritt med mjukvaror till sina dataloggers. Vi säljer EasyView till bland annat våra Tinytag. Varför skickar inte vi med en gratismjukvara? EasyView är vår egna mjukvara. Vi utvecklar den hos...

Fråga experten: Hur väljer jag kalibreringspunkter?

Genom att kalibrera dina loggers får du ett bevis på hur dina mätinstrument faktiskt mäter. Alla mätinstrument har ett visst mätfel. Efter att du kalibrerat dina loggers får du ett certifikat på hur stort...

Fråga experten: Vad menas med mätosäkerhet?

I en loggers specifikation står en mätosäkerhet, eller noggrannhet, angiven. Vad innebär det egentligen? Inget mätinstrument visar exakt rätt värde. Därför specificerar man en mätosäkerhet. Det är ett mått för inom vilket intervall mätresultatets...