Kategori: Fråga experten

Fråga experten: Vad är en optimal temperatur inomhus?

Temperaturen inomhus kan skilja mycket beroende på årstid. Under vinterhalvåret är det inte ovanligt med klagomål på för kallt inomhusklimat. Vilken temperatur är då optimal? Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller...

Fråga experten: Hur väljer jag kalibreringspunkter?

Genom att kalibrera dina loggers får du ett bevis på hur dina mätinstrument faktiskt mäter. Alla mätinstrument har ett visst mätfel. Efter att du kalibrerat dina loggers får du ett certifikat på hur stort...

Fråga experten: Vad menas med mätosäkerhet?

I en loggers specifikation står en mätosäkerhet, eller noggrannhet, angiven. Vad innebär det egentligen? Inget mätinstrument visar exakt rätt värde. Därför specificerar man en mätosäkerhet. Det är ett mått för inom vilket intervall mätresultatets...

Fråga experten: Vad är termisk komfort?

Inomhusklimat är ofta en komplex fråga. Anledningen är att olika människor har olika upplevelser av vad som är ett bra inomhusklimat, vilket inte sällan ställer till problem. Just människors upplevelse av temperaturen i ett...