Intab Resurscentrum för mätteknik

5 alternativ för fjärrövervakning

Att fjärrövervaka är ett smidigt sätt att mäta. Du placerar ut dina mätinstrument och kan sedan läsa av dem via vår molntjänst IntabCloud. Det finns många tillfällen då fjärrövervakning är att föredra. Vid logistik...

Fråga experten: OPC UA – vad och varför?

Genom att tala samma språk har man en stor fördel. OPC UA är ett universalspråk för industriell automation som gör att olika tekniker och maskiner kan prata med varandra. Nu lanserar vi OPC UA...

3 tips för mätning i livsmedelstransporter

Att hålla rätt temperatur är viktigt då det gäller livsmedel. Självklart vill man undvika att mat blir förstörd och då riskerar att göra människor sjuka. Transporter av färska och frysta livsmedel har strikta branschkrav...

Fråga experten: Hur kan jag skydda odlingen från frost?

Våren kan vara förrädisk när det gäller odlingar. Det omväxlade vädret med varma dagar och kalla nätter kan förstöra grödorna. Genom att fjärrövervaka temperaturen kan du hålla kolla på att växterna får bästa möjliga...

5 tips för att spara energi

Aldrig har väl elpriserna varit så omtalade som den senaste tiden. Många företag och privatpersoners kostnader har stigit i höjden och att försöka spara energi och dra ner på sina utgifter för elen är...

Fråga experten: Vad är effektfaktor?

Effektfaktor är ett mått på hur effektiv användningen av energin är. Av den strömmen som du använder kommer nämligen inte allting till nytta. I en last finns en kraft upptagen. Denna är en produkt...

Problem med torr luft inomhus

Brukar du skruva upp värmen lite extra under de kalla månaderna? Du är inte ensam. Detta kan dock ställa till problem med för låg luftfuktighet. Statisk elektricitet, torra händer och irriterade luftvägar kan vara...

5 frågor och svar om säkerhet på lekplatser

Under våren blir lekplatserna runt om i landet alltmer belastade av lekande barn. Att lekplatser slits är naturligt. Därför är det viktigt med regelbundna kontroller för att undvika olyckor. 1. Vad finns det för...