Taggat: elmätning

Fråga experten: Hur mäter man sin elanvändning?

Kanske har du lagstadgade krav på dig att bli mer energieffektiv, eller så vill du helt enkelt spara el ur ekonomisk- eller miljösynpunkt. Oavsett gäller det att ha koll på hur man faktiskt mäter...

5 saker att tänka på när du ska hitta eltjuvar

1. Gör en energikartläggning Med en kartläggning kan energikostnaderna minska med 5-10 % på ett par års sikt. Det gäller att ifrågasätta sina kostnader, och inte bara tro utan att faktiskt mäta. Energibyrån på...

Möjligheter att energieffektivisera flerbostadshus

Sveriges sektor för bostäder och service står för ca 40% av landets energianvändning. För några år sedan beslutade regeringen att energianvändningen ska halveras i bostäder och lokaler fram till år 2050.  I en rapport...