Taggat: ventilationsindex

Fråga experten: Hur använder jag ventilationsindex?

En bra luftkvalitet är naturligtvis viktig. Luftkvaliteten är beroende av hur frisk luften är och hur effektivt föroreningar transporteras bort, alltså en rätt dimensionerad ventilation. Ventilationen kan med fördel kontrolleras med hjälp av ventilationsindex....

koldioxid skola

4 tips vid mätning av koldioxid

1. Tänk på placeringen 90% av alla koldioxidloggers är felplacerade. Det är vanligt att loggern placeras för högt upp. Koldioxid är en relativt tung gas, som sjunker efter att vi andats ut den. Att...

Dags att öppna upp dörrar och fönster

I en avhandling från Högskolan i Gävle har man fastslagit de positiva effekterna av att vädra för att skapa bättre luftkvalitet. På vintern är den relativa luftfuktigheten inte lika hög som under sommarhalvåret, vilket...

8 tips kring ventilation

Senaste tiden har ventilationsproblem varit ett hett ämne i media. En del i Intabs nya inriktning är att göra vad vi kan för att stötta bland annat fastighetsbranschen. 1. Utnyttja återvinningen Om byggnaden har...

Nio av tio skolor har brister i skolmiljön

Senaste tiden har larmrapporterna duggat tätt kring landets skolor och deras inomhusklimat. Se detta reportage från TV4 om skolmiljön: Många skolor har enligt dokumentation en god ventilation, men denna information bygger ofta på mätningar...

Brist i underhåll vanlig orsak till dålig ventilation

I takt med att husen blir tätare och energisnålare har ventilationen blivit märkbart sämre. Ett dåligt underhållet ventilationsaggregat har svårt att uppfylla de krav som Socialstyrelsen satt upp. Enligt Boverket klarar inte 50% av...