onsdag 28 maj 2014

Mätteknik: Vad är mätosäkerhet?


Inget mätinstrument visar exakt rätt värde. Därför anges mätosäkerhet - alltså hur mycket mätvärdet kan avvika från det verkliga värdet. Storleken på mätosäkerheten är viktig för att veta om man håller sig inom de gränsvärden som är tillåtna. Oftast sätts gränsvärden inom varje organisation - men många gånger måste man även förhålla sig till branschens föreskrifter.

Mätosäkerheten brukar anges som +/- vilket innebär att värdet kan variera både uppåt och nedåt. Mätosäkerheten för en temperaturlogger skulle alltså kunna anges +/-0,45°C. Det skulle innebära att värdet vid +20°C kan ligga mellan +19,55°C och +20,45°C. Vill du veta mer exakt var inom mätosäkerheten just ditt instrument ligger ska du  beställa en spårbar kalibrering av din logger.

Gör du upprepade mätningar på ett objekt blir mätningen mer noggrann om du använder samma utrustning. Olika instrument kan nämligen ligga lite olika inom mätosäkerhetens område.

Behöver man byta utrustning är det klokt att kalibrera både nytt och gammalt instrument och jämföra hur de ligger.

En kalibrering är dessutom att rekommendera eftersom mätinstrument ofta driver med tiden. Genom att regelbundet kalibrera mot en spårbar referens verifierar man att loggern även på lång sikt ligger inom de gränsvärden ni specificerat. Genom  kalibreringarna lär man också känna sitt instrument i den tillämpningen och kan efter några år förutse hur instrumentet kommer visa framöver. Det brukar vara värdefullt för att säkerställa långtidsstabiliteten i sin mätmetod. Läs mer om kalibreringar här.

När man gör upprepade mätningar vill man att repeterbarheten i instrumentet ska vara så bra som möjligt. Sker mätningen med samma mätinstrument, som regelbundet kalibreras, och man använder samma mätmetod brukar repeterbarheten vara bra. Då har man riktigt goda förutsättningar för att få fina och tillförlitliga mätresultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar