onsdag 10 september 2014

Passivhus verifierades genom mätningar

Under sex veckor i vintras mättes effektbehovet för temperatur, värme, varmvatten och el upp i kvarteret Fridhem i Trollhättan. Området blev därmed ett av Sveriges första som verifierades genom mätningar.

Enligt en enkät bland de boende var 82 procent nöjda med inomhusklimatet i vintras. De sex husen där de tillfrågade bor värms upp med luftburen värme. I ett sjunde hus, som är ett lamellhus där uppvärmningen sker med vattenradiatorer, var andelen nöjda 55 procent. Anledningen till den lägre procentsatsen kan dock beror på att ett servicehus med många äldre är belägen i fastigheten.

Kvarteret Fridhem är passivhuscertifierat enligt Feby 2009. Inomhusluften ligger på 22°C. Resultaten efter vinterns tester visar att kvarteret klarar Febys krav om man tar hänsyn till mätosäkerheten. Däremot var energianvändningen i lamellhuset högre än förväntat.

Enkätresultaten pekar på att vädring och användning av spiskåpor ökar värmeförlusterna med fem kWh/kvm.

Läs mer om detta på tidningen Energi & miljös hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar