måndag 29 maj 2017

Skydda riskgrupperna i sommar


Sommaren står för dörren, och precis som varje år kommer det varma dagar som är extra påfrestande för vissa grupper i samhället. Äldre och sjuka är några som värme kan vara extra farligt för. Redan vid några dagars värmebölja ökar dödligheten med över 30%.

Trots att det är allmänt känt att äldre och sjuka har svårt att klara sig i värmen, finns det ingen beredskap hos myndigheterna vid värmeböljor, menar forskare.
- En varm vecka ökar dödligheten i Sverige med hundratals människor. Det kan jämföras med en influensaepidemi, menar Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som är kritisk mot den bristfälliga beredskapen inför värmeböljor.

Vården är inte anpassad för värmen

På många äldreboenden vittnar personal och de boende om bristen på luftkonditionering, och att det påverkar de äldre i stor omfattning. Många äldre drabbas av uttorkning, och i kombination med vissa sjukdomar och medicinering kan det vara livsfarligt.

Äldre har svårare att reglera värme, och inte samma förmåga att känna törst som unga. Vätskeförlust kan då leda till bland annat blodproppar.
- De riktigt varma perioderna kan man ha upp till 30 procent högre dödlighet än vad man borde ha haft med normala temperaturer, säger Bertil Forsberg till Sveriges Radio.

Säkra upp mer bra rutiner

Genom att mäta temperatur kan man se var problemen är som störst, och utifrån det anpassa verksamheten. Vissa rum kanske har skydd mot stekande sol, och då lämpligare att uppehålla sig i. Detta kan såklart variera under soltimmarna.

Smidiga lösningar för att mäta temperatur.

Användbar checklista från Landstinget Västmanland - Handlingsplan för värmeböljor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar