måndag 28 augusti 2017

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?

Fråga Experten

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?
Jag ska köpa en givare och ser att PT100 har större temperaturspann än termistor, innebär det att den är bättre?

Svar:
Det beror lite på vilken logger du har. Om du har en Tinytag rekommenderar vi i regel termistor då de är mer noggranna än PT100 när det gäller sina standardgivare (termistor 10kOhm).

Tinyag för termistor har dessutom en mycket god upplösning på +/-0,02°C om intervallet är någonstans mellan -40°C och +125°C.
Se vårt utbud av termistorer här.

Det är möjligt att använda PT100 på Tinytag också, men då ska samma 16 bitars upplösningen delas upp på ett större temperaturområde, vilket kan ge en sämre analys.

Däremot är PT100 en standardgivare som passar många olika loggers och styrsystem. PT100 har alltid 100Ohm vid 0°C.
Tänk på att PT100 finns i olika klasser och med olika antal ledare. Välj den modell som passar er utrustning och ert mätuppdrag.

Förutom termistor och PT100 finns även termoelement, som är den vanligaste och billigaste givaren. Den lämpar sig framförallt när hög noggrannhet inte är det viktigaste men också vid höga temperaturer där varken termistor eller PT100 kan användas. Olika typer av termoelement är bra till olika mätningar.

Oavsett givare får man alltid tänka på att det inte bara är givarens noggrannhet som ska tas med i beräkningen. Man måste också addera mätfelet som utrustningen har. Bäst blir det givetvis om man kalibrerar en givare ihop med mätutrustningen. Tänk då på att givaren alltid ska sitta på samma kanal om din mätutrustning har flera ingångar.

Har du någon fråga du vill få svar på? Skriv till oss så hjälper vi dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar