måndag 11 september 2017

Vad är ett lämpligt samplingsintervall?

Fråga Experten

Vad är ett lämpligt samplingsintervall?

Svar: Svaret beror helt på vad man mäter och vad man vill få ut av mätningen. Det är ganska vanligt att användare ställer in ett onödigt tätt samplingsintervall, utan att tänka igenom vad det tillför analysen.


Det viktigaste att tänka på är hur snabba växlingarna kan vara vid den aktuella mätplatsen. Temperaturväxlingar där luftvolymerna är stora, som utomhus, går trögt medan det i en ugn ofta går mycket snabbt.

De flesta mätstorheter loggas ofta onödigt tätt och man samlar på sig onödigt mycket data. Ett undantag är stötar som istället ofta mäts för glest.


Något annat som är viktigt är valet av datalogger och eventuellt extern givare. Varje logger och givare har en tidskonstant att ta med i beräkningen.
Exempelvis en Tinytag Plus 2 med intern temperaturgivare har en tidskonstant på 25 minuter innan temperaturen har uppnått 90% av förändringen. Det innebär att det inte är någon poäng att mäta oftare med den modellen. Det löser man enkelt med en extern givare som visar betydligt snabbare förändringar.


Ungefärliga råd kring samplingsintervall. Notera att det kan variera från situation till situation vad som är bäst lösning för er.

  • CO2 - mäts oftast med ett intervall på runt 10 minuter i t.ex skollokaler eller förskolor, men exempelvis utomhus kan detta intervall ligga glesare då luftvolymen är stor.
  • Temp/fukt utomhus eller i utrymmen med stor luftvolym - runt 60 minuter eller mer, då temperaturen i stora luftvolymer inte ändras så fort.
  • Temperatur i kylrum - intervall på 10 minuter är vanligt.
  • Temperatur i ugnar där temperaturen kan skifta snabbt och kraftigt - ett samplingsintervall på en gång i sekunden är att rekommendera. Då är val av givare viktigt, använd en tunn modell med liten massa.
  • Luftfuktighet - mellan 20-60 minuter i inomhusmiljö eller vid större luftvolymer beroende på bland annat hur lång period mätningen ska utföras.
  • Stötar/Vibration - Här mäter många istället för glest. Mät uppåt 1600ggr/sekunden för att få en exakt mätning. Vissa väljer att använda den enklare MSR-145, som endast mäter 50ggr/sekunden istället för MSR-165, vilket endast kommer ge en indikation på att en stöt inträffat. MSR-165 är att rekommendera, då ser du inte bara att något hänt utan kan även följa hur stöten ser ut.
Vid stötar och pulsmätning kan det ibland bli överväldigande mycket data. Då kan man sätta tiggers. Detta är möjligt för MSR, Flexible och PC-Loggern. PC-Loggern har dessutom en pre- och post-trig som kan ställas in att mäta ett visst antal sekunder före och efter en trigger. Då kan man se möjliga orsaker till händelsen.

Med LogBox kan du välja vilken tid på dygnet den ska mäta.

Se vårt utbud av externa givare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar