Kategori: Temperatur

5 tips hur du får ett bättre inomhusklimat

Är du inte nöjd med ditt inomhusklimat? Du är inte ensam, men det finns faktiskt saker att göra själv för att förbättra klimatet. Klagomål på inomhusklimatet är vanligt hos fastighetsbolag. Visserligen är upplevelsen av...

Automatisk temperaturövervakning vid förvaring av vaccin

Vaccinationen mot covid-19 är i full gång i Sverige. Vaccinen ställer dock krav på temperaturer vid transport och förvaring. Med hjälp av dataloggers slipper ni daglig manuell hantering av mätdata. Flera olika vaccin är...

Temperatur viktig vid förvaring av läkemedel

Vid förvaring av känslig medicinsk utrustning, läkemedel och vaccin är övervakning av temperatur och relativ luftfuktighet viktigt. Sker lagring utanför specificerat temperaturområde kan det påverka kvalitet och effektivitet. Enligt Vårdhandboken ska temperaturövervakning och dokumentation...

28 år med Tinytag

Historien om Tinytag, från brittiska Gemini Dataloggers, startade redan 1992. Samma år blev vi på Intab återförsäljare för det idag väletablerade varumärket som kännetecknas av tåliga, lättanvända loggers av hög kvalitet. Tillverkningen av loggers...

Fråga experten: Vad är termisk komfort?

Inomhusklimat är ofta en komplex fråga. Anledningen är att olika människor har olika upplevelser av vad som är ett bra inomhusklimat, vilket inte sällan ställer till problem. Just människors upplevelse av temperaturen i ett...

När, var, hur? Tre frågor angående temperaturmappning

En temperaturmappning är samma sak som en temperaturövervakning. Den behövs för att kontrollera att en lokal håller sig inom uppsatta temperaturnivåer. Vissa branscher har krav på sig att göra temperaturmappningar, medan andra gör det...

Mätning under transport – viktigt för slutprodukten

Många gånger är det viktigt att verifiera hur förhållandena varit under lagring och transport. Loggning av temperatur och relativ luftfuktighet är då ett måste, speciellt när det handlar om känsligt gods. Mätning är vanligt...

God inomhusmiljö leder till bättre hälsa

En god inomhusmiljö och bra ventilation leder till högre produktivitet och minskad korttidssjukfrånvaro. Det finns alltså stora pengar att spara för företag genom att ha ett bra klimat inomhus. Undersökningar visar att temperaturen har...