torsdag 25 september 2014

SP forskar om behovsstyrd ventilation

Bilden är hämtad från VVS-forum.
I Borås har Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) en forskningsvilla. Där ska det nu göras forskning kring behovsstyrd ventilation. Målet är att hitta parametrar och funktioner för att få ett sunt inomhusklimat samtidigt som ventilationsflödet sänks för att minska värmebehovet.

Nyligen togs beslut om ekodesignkrav för ventilationsaggregat. Där premieras aggregat som är anpassade för behovsstyrd ventilation. Samtidig är det inte klart hur luften i bostäderna ska mätas för att ventilationen ska regleras utifrån behov utan att försämra inomhusklimatet.

I SP:s forskningsvilla ska bland annat energianvändning och inomhusklimat utvärderas genom detaljerade mätningar. Utöver detta kommer ytterligare koncept utvärderas genom mätning av inomhusklimatet i andra byggnader.

Läs mer om projektet är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar