onsdag 26 april 2017

8 tips kring ventilation


Senaste tiden har ventilationsproblem varit ett hett ämne i media. En del i Intabs nya inriktning är att göra vad vi kan för att stötta bland annat fastighetsbranschen.


 1. Utnyttja återvinningen

Om byggnaden har frånluftsventilation är det vanligt att tilluften är för kall, eftersom den inte värms upp. Om ventilationen använder energiåtervinning är det mycket lättare att skapa ett behagligt klimat på ett smart sätt. Se filmen med Bengt Bergqvist och hans arbete.


2. Nyrenoverat eller nya möbler?

Det rekommenderas att öka luftflödet och köra ventilationen dygnet runt om lokalerna är nybyggda/nymålade, eller om möblerna är utbytta mot nya. Detta eftersom det finns Formaldehyd i bland annat byggmaterial och textilfärg. Formaldehyd och andra kemikalier i nya produkter kan orsaka irritationssymptom och allergier, men med bra ventilation kan ångorna reduceras.

3 . Mät

Inte så konstigt tips kanske, men det verkar som att det är en nyhet för många.  Det räcker inte att mäta en gång vid installationstillfället, som det uppdagats att vissa skolor gjort. God ventilation är något som påverkas av många dynamiska faktorer. Om man inte mäter, hur ska man då kunna veta att allt är okej? 

  • Inomhusklimatväskan övervakar fukt och temperatur enligt föreskrifterna.
  • Skolväskan övervakar koldioxid i kombination med temperatur och fukt.
  • Vid tillfälliga mätningar brukar hyra av mätinstrument vara en smidig lösning.
  • Höga halter koldioxid gör oss trötta, kan ge huvudvärk och skapa illamående. Tidigare talades det om 1000ppm som sanitär olägenhet, nu är det en rekommendation om att detta värde inte bör överstigas långvarigt. Läs mer.

4. Antalet trångbodda ökar

Var femte hushåll i storstäderna är idag trångbodda. Detta ställer nya krav på ventilationen, annars sprids luftvägssjukdomar och magsjuka lättare. 
Läs: Trångboddhet i Sverige, som beskriver nuläget och diskuterar effekterna.

Hur trångt är trångbott? Ett hushåll är trångbott om inte varje individ (förutom två vuxna som anses kunna dela rum) har ett eget sovrum. 


5. Stäng inte av ventilationen

Om luftflödet kan minskas med 20 % minskar energiåtgången med 50 %. Det är alltså bra med behovsanpassad ventilation. Däremot kan det vara en hälsofara att stänga ner ventilationen längre perioder, som under lov och semestertider. Om ventilationen hålls avstängd längre perioder kan mikroorganismer slå sig till ro och sedan blåsas in i lokalen när ventilationen sätts igång igen.


6. Ventilationsindex

Genom att räkna ut ventilationsindex får du svar på hur effektiv ventilationen är. Ventilationsindex är nämligen ett mått på hur effektivt ventilationen forslar bort föroreningar (som te.x. koldioxid) i luften. För att räkna fram det används ofta Easyview Pro.


Snabb fakta:
  • Lagom inomhustemperatur under vintern är 20-22°C, under sommaren 22-24°C.
  • En vuxen människa andas ca 25 kg eller 20 000 liter luft varje dag.
  • Inomhusluften får inte vara stillastående om den ska hålla bra kvalitet.


7. Ventilera bort mögel

Hög luftfuktighet inomhus ställer lätt till problem. Mögel är en av våra stora bovar, och en anledning till ökat antal personer med astma och allergier.
I lokaler med t ex duschar eller matlagning behöver luften bytas ut minst en gång i halvtimmen, i jämförelse med andra rum som behöver byta ut luften en gång i timmen. Om detta inte sker innebär det hälsorisker och skador på fastigheten.


8. Lär dig mer

Inomhusklimatmanualen - Här kan du läsa mer kring föreskrifter och hur du bör mäta.
Fördjupning om luft och ventilation - Bra info om ventilation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar