Kategori: Energieffektivisering

Ingen energideklaration – riskerar vite

Ingen energideklaration – riskerar vite

Nästan 30 procent av de större fastigheterna i Sverige är inte energideklarerade. Nu tar Boverket ett krafttag mot de fastighetsägare som inte har energideklarationer för sina fastigheter. 2012 har Boverket ansvar för tillsynen av...

Minska elförbrukningen med 80 procent

Minska elförbrukningen med 80 procent

Mer än hälften av alla kontor och lokaler har fortfarande gammal belysning installerad. Denna drar också mycket el. Faktum är att genom att byta belysning i alla kontor och lokaler skulle man spara fyra...

Enkla tips för att spara el

Enkla tips för att spara el

Att spara el måste inte vara svårt. Vill man hitta eltjuvar kan man med fördel använda en energilogger. Ett första steg kan vara att följa dessa steg för att minska elförbrukningen. 1. Kontrollera värmesystemet...

Inget krav på IMD

Inget krav på IMD

Tanken är att boende ska minska sin förbrukning av värme- och vatten om detta debiteras individuellt. Nu har rapporter och utredningar visat att energibesparingen i flera fall uteblivit. Det gör att det inte blir...

Vad hände med energideklarationerna?

Vad hände med energideklarationerna?

För tio år sedan i höst trädde lagen om energideklaration i kraft. Den första registrerades ett år senare. Åren därpå gjordes en del energideklarationen, men de senaste åren har det blivit betydligt färre. Jonas...

IMD leder till högre inomhustemperatur

IMD leder till högre inomhustemperatur

Allmännyttan har idag 20-21°C inomhus. Nu visar en rapport från SABO att boende i byggnader med IMD av värme i genomsnitt har en inomhustemperatur på 21,7°C. Enligt rapporten är IMD varken lönsamt eller minskar...

Energislöseri på jobbet ska få ett slut

Energislöseri på jobbet ska få ett slut

Hemma är vi duktiga på att spara energi. Värre är det på jobbet. Kungliga tekniska högskolan har inlett ett projekt med målet att ändra beteende på arbetsplatser och på så vis undvika energislöseri. Forskare,...

Vilka är de största eltjuvarna hemma?

Vilka är de största eltjuvarna hemma?

Många vill minska elförbrukningen – men de flesta missbedömer vad som drar mest. Byggföretaget Skanska har gjort en undersökning bland 1217 personer. Den visade att 92 procent av hushållen var intresserade av att minska...

Driftövervakning viktig för bostadsrättsföreningar

Driftövervakning viktig för bostadsrättsföreningar

Driftövervakning var den åtgärd som Riksbyggens bostadsrättsföreningar genomförde i störst utsträckning under 2015. Statistik på hållbarhetsåtgärder har förts sedan 2010. Detta är viktigt för att få bostadsrättsföreningarna att arbeta med dessa frågor. Det har...

Belysningen viktig i skolor och på arbetsplatser

Belysningen viktig i skolor och på arbetsplatser

Bra belysning är viktigt för att arbetsuppgifter ska utföras på bästa sätt. I skolan har belysningen betydelse för lärandet. I dag är belysningen många gånger bristfällig i svenska skolor. Detta orsaker problem med trötthet,...