Kategori: Kyrkor

Kampen mot kondensen

Kampen mot kondensen

Det är åter dags för egenkontrollen av kyrkor och slott runt om i landet. Detta bör göras minst två gånger per år – vår och höst, för att garantera bevarandet av interiören. Att fukt...

Fuktproblem i ouppvärmda kyrkor

Fuktproblem i ouppvärmda kyrkor

Mätningar visade att kyrkans luft fällde tre liter vatten på ett dygn. Problemet är inte unikt för en ouppvärmd kyrka. I värsta fall kan det leda till både mögel och fuktskador. Material drabbas på...

Mögelangrepp gör att kyrkan stängs

Mögelangrepp gör att kyrkan stängs

I kyrkor är det vanligt med fuktproblem. Detta har Strängnäs stift fått erfara. En av stiftets kyrkor – Lista kyrka – tvingas nu stänga efter att ha blivit angripen av en giftig mögelsvamp, skriver...

Fukten viktig i kyrkan

Fukten viktig i kyrkan

Har du koll på den relativa luftfuktigheten i kyrkan? Det är viktigt för att inventarierna och kyrkobyggnaden inte skadas. Ur bevarandesynpunkt bör luftfuktigheten i kyrkor ligga runt 50%. Skador och biologisk nedbrytning är stor...