torsdag 24 augusti 2017

Fyra tips för att motverka mögel


Fukt är en grogrund för att utveckla mögel, som i sin tur kan ge allergier och astma. Just under våren och hösten ökar riskerna för mögel eftersom luften är varm, och luftfuktigheten är hög.


  1. Håll koll på fukten
Oftast pratar man om att hålla luftfuktigheten under 70-75%, men temperaturen är också avgörande. Den optimala temperaturen är mellan 20-25 grader, men mellan 0-40 grader är temperaturer som de flesta mögelsvampar ändå lever i, om än i begränsad växtkraft.


Förenklat kan man använda denna tabell för att förstå riskbilden
Relativ Fuktighet - RF        Risk för mögeltillväxt
Under 75 %                      Ingen risk
Mellan 75 - 85 %              Liten risk
Mellan 85 - 95 %              Medelstor risk
Över 95 %                        Hög risk  1. Ventilera
Genom att ventilera in torr luft i fuktiga utrymmen kan man sänka luftfuktigheten, som i exempelvis badrum eller liknande miljöer. Stillastående luft gör att möglet i lugn och ro kan växa till sig.
OBS! Viktigt är dock att tänka på att inte vädra i kalla utrymmen när temperaturen ute är högre än inomhus. Många tror att den varma luften utifrån ska torka den luften som finns inomhus, i källare till exempel. Men istället blir det fuktigare. Varm luft kan hålla mer fukt, som sedan fälls ut i kondens när den kyls ner.

  1. Upptäck mögelrisken i tid
Många upptäcker mögel när det redan är försent. Men genom att hålla koll på varningstecken för hög luftfuktighet kan man se var det finns risk för mögeltillväxt.
  • Imma på fönster/speglar
  • Silverfiskar, gråsuggor och källarspindlar är exempel på insekter som trivs där det är hög luftfuktighet
  • Rost på metallföremål
  • Kondens i ventilationskanaler

  1. Använd varaktighetsdiagrammet
För att veta hur länge fuktnivån varit över rekommenderad gräns är det bra att följa mätningen av fukt med EasyView. I sin mätning kan man använda varaktighetsdiagammet för att få en tydlig bild av situationen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar