Kategori: Relativ luftfuktighet

Fråga experten: Vad är termisk komfort?

Inomhusklimat är ofta en komplex fråga. Anledningen är att olika människor har olika upplevelser av vad som är ett bra inomhusklimat, vilket inte sällan ställer till problem. Just människors upplevelse av temperaturen i ett...

Mätning under transport – viktigt för slutprodukten

Många gånger är det viktigt att verifiera hur förhållandena varit under lagring och transport. Loggning av temperatur och relativ luftfuktighet är då ett måste, speciellt när det handlar om känsligt gods. Mätning är vanligt...

Viktigt med rätt fuktnivå under tillverkande industri

Det är mycket tal om den relativa luftfuktighetens betydelse inomhus. Faktum är att fukten spelar stor roll i många sammanhang, bland annat inom tillverkning av varor och livsmedel. Inomhus kan fukten ge många olika...

God inomhusmiljö leder till bättre hälsa

En god inomhusmiljö och bra ventilation leder till högre produktivitet och minskad korttidssjukfrånvaro. Det finns alltså stora pengar att spara för företag genom att ha ett bra klimat inomhus. Undersökningar visar att temperaturen har...

Förkyld

Fråga experten: Kan rätt luftfuktighet minska sjukfrånvaron?

Nu är hösten här och därmed även influensatider. Med rätt inomhusklimat kan du dock förbättra chanserna till friskare personal. Rätt inomhusklimat kan alltså minska sjukfrånvaron. Luftfuktigheten spelar nämligen roll då det gäller smittspridning. Ligger...

Undvik fuktproblem i kyrkor

Fuktproblem i kyrkor är mycket vanligt. Problemen kan leda till mögelskador, vilket i sin tur ofta mynnar ut i tidsödande och kostsamma saneringsarbeten. Under sommaren är problemen som störst då varm sommarluft kommer in...

Nu ska förskolans miljö granskas

Det har visat sig att förskolan är en verksamhet som sticker ut när det gäller ohälsa. Därför ska Arbetsmiljöverket göra en stor granskning av arbetsmiljön, där bland annat inomhusklimatet på förskolor undersöks. Tidigare inspektioner...