Kategori: Koldioxid

Brist i underhåll vanlig orsak till dålig ventilation

Brist i underhåll vanlig orsak till dålig ventilation

I takt med att husen blir tätare och energisnålare har ventilationen blivit märkbart sämre. Ett dåligt underhållet ventilationsaggregat har svårt att uppfylla de krav som Socialstyrelsen satt upp.   Enligt Boverket klarar inte 50%...

Försämrad inomhusluft kan vara hälsofarligt

Försämrad inomhusluft kan vara hälsofarligt

Fuktigare klimat och fler kemikalier ökar behovet av ventilation inomhus. Många av dagens byggnader klarar dock inte nuvarande rekommendationer. Enligt Folkhälsomyndigheten bör ventilationen i bostäder göra så att minst hälften av luften byts ut...

Många faktorer styr inomhusklimat

Många faktorer styr inomhusklimat

Tillhör du skaran som brukar frysa eller blir du ofta svettig? Ventilation, temperatur och luftfuktighet kan vara orsaker till detta. Så även du själv. Redan när vi föds är vi programmerade med en egen...

Farorna med CO2 – detta behöver du veta

Farorna med CO2 – detta behöver du veta

Koldioxid är en naturlig gas som finns i vår atmosfär. Torr luft innehåller ungefär 0,04 procent koldioxid. Det är samma som 400 ppm. Håller sig koldioxidnivån på denna nivån behöver du aldrig oroa dig,...

Mätning av koldioxid och temperatur i skola

Mätning av koldioxid och temperatur i skola

När Arbetsmiljöverket gör inspektioner på skolor framkommer i stort sett alltid några brister. Kvarnvedens skola i Borlänge uppmanas efter inspektion att vidta åtgärder gällande luftkvaliteten. Det är ventilationen som inte fungerar som den ska....

Smart av bra luft?

Smart av bra luft?

Det hävdade Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, under sitt anförande på Nordbygg i början av april. I ryggen hade hon en rad olika studier och undersökningar, bland annat från Svenska Miljöinstitutet och Harvard....

Dålig luft förekom inte förr

Dålig luft förekom inte förr

Det var bättre förr, i alla fall när det handlar om luften i klassrum. Idag är det mycket skriverier om förorenad luft i klassrummen. Detta problem existerade inte förr. Tidigare – och fortfarande i...

Dålig luft i klassrum

Dålig luft i klassrum

Varje klassrum behöver ett konstant flöde av frisk luft för att det ska bli komfortabelt. Tidigare har detta inte varit ett problem. Äldre ”läckande” skolbyggnader tog in frisk luft runt fönstren och genom att...

Skolor töms då ventilationen byggs om

Skolor töms då ventilationen byggs om

Vi har skrivit om den juridiska strid som pågått i Malmö. Det är miljöförvaltningen och Malmö stad som varit oense angående om kraven på ventilationsbyte. Miljöförvaltningen konstaterade för ett år sedan att koldioxidnivåerna låg...

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Många inomhusmiljöer, främst på arbetsplatser, har ett kontrollerat klimat. På dessa platser öppnas sällan eller aldrig fönster. Vad många inte tänker på är att detta innebär att dålig luft stängs inne i lokalen. Denna...