Kategori: Koldioxid

Dålig luft förekom inte förr

Dålig luft förekom inte förr

Det var bättre förr, i alla fall när det handlar om luften i klassrum. Idag är det mycket skriverier om förorenad luft i klassrummen. Detta problem existerade inte förr. Tidigare – och fortfarande i...

Dålig luft i klassrum

Dålig luft i klassrum

Varje klassrum behöver ett konstant flöde av frisk luft för att det ska bli komfortabelt. Tidigare har detta inte varit ett problem. Äldre ”läckande” skolbyggnader tog in frisk luft runt fönstren och genom att...

Skolor töms då ventilationen byggs om

Skolor töms då ventilationen byggs om

Vi har skrivit om den juridiska strid som pågått i Malmö. Det är miljöförvaltningen och Malmö stad som varit oense angående om kraven på ventilationsbyte. Miljöförvaltningen konstaterade för ett år sedan att koldioxidnivåerna låg...

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Många inomhusmiljöer, främst på arbetsplatser, har ett kontrollerat klimat. På dessa platser öppnas sällan eller aldrig fönster. Vad många inte tänker på är att detta innebär att dålig luft stängs inne i lokalen. Denna...

Tillför koldioxid i växthus

Tillför koldioxid i växthus

Vid odling i växthus är det nödvändigt att tillsätta koldioxid. Fotosyntesen kräver nämligen ljus, näring, vatten och CO2. Utan koldioxid skulle ingenting växa och slutligen skulle växtligheten dö. Får växter lagom med ljus, näring...

Koldioxid påverkas av tryck

Koldioxid påverkas av tryck

Höjdskillnaderna är stora i Sydamerika på grund av Anderna. Visste du att koldioxid är beroende av lufttrycket? Luftens sammansättning är den samma upp till 10 000 meters höjd, men atmosfärstrycket ändas. Vid högre höjd...

Kan man driva ut en gnagare med CO2?

Kan man driva ut en gnagare med CO2?

Vid förvaring av ett privatplan i Karibien uppstod problem med gnagare. Ägaren letade därför efter den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för att driva ut djuret, utan att skada flygplanet. Det amerikanske företaget CO2...

50 skolor kan ha sämre ventilation

50 skolor kan ha sämre ventilation

Artikel från början av 2015. Grundskoleförvaltningen i Malmö har gått till domstol för att slippa sätta in ny ventilation i två skolor med dålig luft. Anledningen: att 50 andra skolor kan ha ännu sämre...

Höga koldioxidkrav för kycklinguppfödare

Höga koldioxidkrav för kycklinguppfödare

Det är inte bara inomhus som det finns riktlinjer för koldioxidhalten i luften. Även vid uppfödning av kycklingar finns det uppsatta gränser. Varje hus där kycklinguppfödningen är förlagd ska vara utrustat med ventilation och...

Skola kan tvingas stänga på grund av dålig luft

Skola kan tvingas stänga på grund av dålig luft

Det dåliga inomhusklimatet har varit omskrivet vid flera tillfällen den senaste tiden. Problemen har lett till både rättsliga strider och vitesföreläggande. I flera fall har mätningar visat att gränsvärdena för koldioxidnivån överskridit rejält. Hos...